Czym jest system bezpłatnego ogrzewania podłogowego?

To ogrzewanie kablami grzejnymi połączone z uzyskiwaniem energii ze słońca.

Projektujemy i montujemy elektryczne systemy grzewcze z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, które wyróżniają się wśród innych dostępnych rozwiązań brakiem kosztów eksploatacyjnych oraz niezawodnością.

Całość jest monitorowana i sterowana z poziomu termostatu lub telefonu.

Czy ogrzewanie kablami jest opłacalne tylko w połączeniu z fotowoltaiką?

Nasz system grzewczy jest najbardziej racjonalny ze względów ekonomicznych oraz pozwala uniezależnić się od zmian cen energii w przyszłości.
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by ogrzewając dom kablami zdać się na pobór energii z sieci elektroenergetycznej.

Wszystko zależy od zużycia energii na cele grzewcze danego budynku. Inwestor musi podjąć decyzję czy jest w stanie ponosić koszty ogrzewania domu wynikające z jego zapotrzebowania na ciepło, pobierając prąd z sieci, czy woli je zminimalizować inwestując w instalację fotowoltaiczną.

Dla przykładu, koszt ogrzania budynku o powierzchni 120m2 i rocznym zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 50 kWh/m2 wyniesie ok. 3600 PLN rocznie, natomiast przy odpowiednio dobranym systemie ogrzewania jedynym kosztem będą opłaty w wysokości ok. 200 PLN rocznie.

Czy pompy ciepła są najefektywniejszym źródłem ciepła?

Ogrzewanie domu pompą ciepła będzie relatywnie tańsze, jednak koszt inwestycyjny urządzenia wraz z instalacją hydrauliczną jest nieporównywalnie większy. Najczęściej okres zwrotu z poniesionej inwestycji zbliżony jest do okresu żywotności samego urządzenia, po upływie którego należy zakupić nowe, co, pomijając coroczne koszty serwisowe, oznacza duży wydatek za następne 10-15 lat.

My oferujemy DOŻYWOTNIĄ gwarancję na kable. Porównanie naszego systemu z instalacją opartą na pompie ciepła przedstawiamy na kolejnych stronach.

Jak działa sterowanie?

Proponujemy sterowanie temperaturą z poziomu termostatów znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach, telefonu lub z jednostki centralnej. Używamy kabli i termostatów jednego producenta co gwarantuje bezproblemową współpracę wszystkich elementów.

Jak działa instalacja grzewcza?

Kable grzejne układane są w dolnej części wylewki betonowej na warstwie termoizolacji. Rozmieszczone zostają równomiernie w określonych odstępach na całej dostępnej powierzchni podłogi. W każdym pomieszczeniu znajduje się oddzielny termostat.

Z reguły moc zainstalowanego systemu ogrzewania to około 100 W/m2, a dla budynków wykonywanych wg obowiązujących norm zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza wartości 70 W/m2.

Pod względem odczuwania ciepła, instalacja grzewcza oparta na kablach jest najbardziej zbliżona do systemów wodnego ogrzewania podłogowego.

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. W uproszczeniu mówiąc, w procesie tym promienie słoneczne padają na wafle krzemowe, gdzie są one pochłaniane powodując ruch elektronów i co za tym idzie generując darmowy prąd z energii słonecznej.

Rodzaje i budowa paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne (potocznie nazywane panelami słonecznymi) służą wytwarzaniu prądu z promieniowania słonecznego. Występuje kilka rodzajów paneli, dwa najpopularniejsze to monokrystaliczne i polikrystaliczne. Przez dłuższy czas korzystniejszy był zakup ogniw polikrystalicznych, obecnie ceny ogniw monokrystalicznych spadają co za tym idzie są bardzo korzystne.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krystaliczny wafel krzemowy. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 m² – 1,0 m². Ogniwa te przede wszystkim są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat.

Ogniwa monokrystaliczne są wykonane z pojedynczego kryształu krzemu. Jest on pocięty na części i uporządkowany. Ogniwa te charakteryzują się większą sprawnością od ogniw polikrystalicznych na poziomie 17%-22% oraz cechuje ich ciemniejsza barwa. Są to panele z dłuższą żywotnością oraz trwalszą budową.

Ogniwa polikrystaliczne to ogniwa najbardziej popularne w Polsce ze względu na swoją cenę. Moduły te wykazują się niższa sprawnością od monokryształu, bo około 14-16%.Cechują się również trwałą budową oraz bezproblemowością. Musimy również pamiętać że panele polikrystaliczne będą większe w porównaniu do paneli monokrystalicznych o takiej samej mocy.

Technologia działania instalacji fotowoltaicznych

Działanie instalacji fotowoltaicznej nie należy do skomplikowanych. Promienie słoneczne padają na moduły fotowoltaiczne, w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. W tym procesie zostaje wytworzony prąd stały.

Następnie prąd stały jest przetwarzany przez inwerter. Inwerter inaczej falownik to urządzenie, które zamienia prąd stały na przemienny. Przystosowuje on prąd do takich wartości jakie znamy je z sieci aby wszystkie urządzenia mogły działać.

Sieć fotowoltaiczna jest przeważnie zintegrowana z publiczną siecią energetyczną. Wytworzoną energie możemy na bieżąco wykorzystywać do swoich potrzeb. Naddatek, który wyprodukujemy oddajemy do sieci. Wszystko dzieje się automatycznie, nie potrzebne jest nasze działanie.

W czasie kiedy nasza instalacja nie wyprodukuje odpowiedniej ilości energii, samo czynie zacznie pobierać prąd z sieci. Za przepływ z sieci i do sieci odpowiada licznik dwukierunkowy. W razie potrzeby możemy odebrać za darmo 80% tego co oddaliśmy do sieci. Wszystkim steruję nasza instalacja i nie musimy się martwić że zabranie nam energii.

Czy instalacja pracuje w zachmurzone dni?

Nasza przydomowa elektrownia pracuje również w pochmurne dni. Jeśli będziesz potrzebował więcej energii niż akurat produkujesz to pobierzesz ją z sieci. Z kolei nadwyżki energii oddajesz do sieci, które później odbierzesz za darmo.

Jak prawidłowo czyścić panele fotowoltaiczne?

Z biegiem czasu panele mogą ulec zabrudzeniu co może powodować mniejsze naświetlenie paneli. Zmniejszenie wydajności modułów nie jest wskazane. Powinniśmy kontrolować stan instalacji i w razie potrzeby przemyć panele miękką wodą. Niewskazane jest używanie myjek ciśnieniowych ani silnych preparatów chemicznych.

Najwięcej zabrudzenia będzie się zbierać przy dolnej części panela. Przy myciu zachowajmy szczególną ostrożność i pamiętajmy że to urządzenie elektryczne będące pod napięciem.

Ile wynosi żywotność instalacji fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie na lata. Gwarancja na panele fotowoltaiczne, obejmująca błędy produkcyjne i wady, wynosi zazwyczaj 10 lat (z możliwością wydłużenia okresu). Gwarancja na sprawność, czyli czas przez który instalacja będzie efektywnie produkować energię ze słońca, wynosi aż 25 lat. Z kolei gwarancja na falownik to najczęściej 5 lat.

Podstawą do zachowania wszelkich gwarancji jest serwis, wykonywany co najmniej raz do roku przez wykwalifikowanego instalatora. Kontroluje on stan techniczny wszystkich elementów.

Szybki kontakt:
505 054 354 biuro@elgreg.pl